OVER DE SPORTINNOVATIECAMPUS

POWERED BY SPORT VLAANDEREN & HOWEST

De Sportinnovatiecampus bundelt relevante en multidisciplinaire expertise uit zowel mensgerichte, technische als bedrijfskundige opleidingen van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Samen met onderzoekers, projectmedewerkers, docenten en studenten verkennen we a.d.h.v. experimentele innovatieprojecten hoe we mensen in de toekomst kunnen aanzetten tot sporten en bewegen. Een pragmatische en praktijkgerichte aanpak staat hierbij centraal.


Door de nauwe samenwerking met relevante actoren, werkveldpartners, multidisciplinaire vakexperts en de aansturing vanuit het Sportinnovatielab van Sport Vlaanderen, ontstaat een unieke wisselwerking tussen beleid, werkveld en kennisontwikkeling.

CONTACTPERSONEN

JORGI SWIMBERGHE

COÖRDINATOR SPORTINNOVATIECAMPUS

EEFJE BATTEL

PROJECTMANAGER INNOVATIE

ONDERZOEKSCOÖRDINATOR SPORT & BEWEGEN

HISTORIEK

De Sportinnovatiecampus is een open kennis- en innovatiecampus van Sport Vlaanderen en Howest. In 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen beide partijen voor de bouw, inrichting en het gebruik van deze campus.


De Sportinnovatiecampus werd zo de thuishaven voor innovatief sportonderwijs, innovatief sportonderzoek (Powered by Howest) en innovatief sportaanbod (Powered by Sport Vlaanderen).


In 2016 is een specifieke overeenkomst getekend tussen beide partijen aangaande het beheer van deze site en de inhoudelijke samenwerking voor de uitbouw van een innovatieproeftuin voor sport- en beweegstimulering (Powered by Sport Vlaanderen & Howest).

SPORTINNOVATIECAMPUS POWERED BY ...

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF


Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Laat hier jouw e-mailadres achter en ontvang onze 2-maandelijkse nieuwsbrief!