Portfolio

Hoewel Sport Vlaanderen en Howest afzonderlijk op meerdere thema’s actief zijn, focust de samenwerking in de Sportinnovatiecampus hoofdzakelijk op vier kennis- en innovatiedomeinen.

Vier Innovatiedomeinen


Het woord “exergame” is de samentrekking van exercising en games: de principes van een videogame (levels, scores, rankings, badges..) worden vertaald naar een beweegcontext, waar door integratie van gamification en fun heel wat nieuwe potentiële stimulansen voor beweging ontstaan.

Het innovatiedomein “digital coaching” focust op digitale tools die het coachingsproces optimaliseren door het efficiënter, leuker en persoonlijker te maken. Dit kan aan de hand van videofeedback, apps en e-coaching, maar ook door het capteren en verwerken van waardevolle biometrische data via sensoren en wearables.

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om fysiek actief te zijn. Binnen het expertisedomein “active design” gaan we op zoek naar strategieën om te bouwen aan een fysieke omgeving die beweging vanzelfsprekend maakt.

Naast bekende, traditionele sport- en beweegvormen slagen ook andere, niet-technologische sport- en beweegconcepten erin om zeer diverse doelgroepen in beweging te brengen. Het innovatiedomein "nieuwe sporten" detecteert nieuwe kansrijke concepten en exploreert de vertaalmogelijkheden naar Vlaanderen.

Volg ons op social media