Portfolio

Hello world

Onze projecten en realisaties


Zoveel mogelijk mensen in de toekomst (blijven) aanzetten tot sporten en bewegen, dat is onze ambitie. We verkennen de mogelijkheden a.d.h.v. projecten in vier innovatiedomeinen:


  • Exergames: Het woord “exergame” is de samentrekking van exercising en games: de principes van een videogame (levels, scores, rankings, badges..) worden vertaald naar een beweegcontext, waar door integratie van gamification en fun heel wat nieuwe potentiële stimulansen voor beweging ontstaan.
  • Digital coaching: Het innovatiedomein “digital coaching” focust op digitale tools die het coachingsproces optimaliseren door het efficiënter, leuker en persoonlijker te maken. Dit kan aan de hand van videofeedback, apps en e-coaching, maar ook door het capteren en verwerken van waardevolle biometrische data via sensoren en wearables.
  • Active Design: Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om fysiek actief te zijn. Binnen het expertisedomein “active design” gaan we op zoek naar strategieën om te bouwen aan een fysieke omgeving die beweging vanzelfsprekend maakt.
  • New Sports: Naast de bekende, traditionele sport- en beweegvormen slagen ook niet-technologische concepten erin om zeer diverse doelgroepen aan in beweging te brengen. Binnen dit innovatiedomein worden nieuwe kansrijke concepten gedetecteerd en de vertaalmogelijkheden naar Vlaanderen verkent.


Deze pagina geeft een overzicht van onze projecten en realisaties. We hopen dat het ook voor jou een bron van inspiratie kan zijn!

    Active design

    Volg ons op social media