Klimgame 2.0

Dienstverleningsproject voor Technopolis

In het kader van een nieuwe sporttentoonstelling werd door projectmedewerkers DAE in opdracht van Technopolis een interactieve klimgame ontwikkeld. De klimgame combineert wetenschap en technologie en stimuleert laagdrempelig bewegen.


Het spel
Het wetenschappelijke aspect situeert zich in de game zelf waarbij de speler(s) de principes van spiegelreflectie moeten toepassen om een target te raken. De doelstelling van het spel is om de spiegels juist te positioneren (je kunt ze draaien door ze met je handen aan te raken) zodat een lasterstraal gereflecteerd wordt in de juiste richting en het target raakt. De gametechnologie is een integratie van bewegingsdetectie aan de hand van camera’s en projectie op een wand – een framework dat ontwikkeld werd door projectmedewerkers Digital Arts & Entertainment voor de eerste versie van de klimgame. Nieuw element is de mogelijkheid om het spel met meerdere spelers tegelijk te spelen.

DE PARTNER

Opdrachtgever Technopolis is het Vlaams “doecentrum” voor wetenschap en technologie. In juli 2018 werd hun Sport 2.0 tentoonstelling geopend. De game zal gedurende 3 jaar gespeeld kunnen worden in Technopolis en wordt binnen de Sportinnovatiecampus verder uitgetest door studenten Sport & Bewegen bij specifieke doelgroepen zodat op termijn nieuwe spelvormen ontwikkeld kunnen worden.


Hello world

Contact

Eefje Battel

Projectmanager innovatie

Onderzoekscoördinator Sport & Bewegen