Speedgate

Ontwikkelt door artificiële intelligentie

Speedgate


Wat is speedgate?
Speedgate is een teamsport die ontworpen is door technologie en niet zomaar door
technologie maar door artificiële intelligentie. Deze sport is een combinatie van verschillende sporten. Het combineert vooral veel handelingen en elementen van voetbal, rugby en croquet.
(“This Is Speedgate”, 2019)


Ontstaan
Door het verwerken van 400 verschillende sporten met deep learning algoritmen zijn er tal
van nieuwe sporten ontstaan. Maar niet alleen sporten werden blootgesteld aan artificiële
intelligentie ook de verschillende regels van de sporten tot zelf het logo is te danken aan
artificiële intelligentie. Er zijn tal van verschillende sporten voorgesteld maar de mens heeft er tien uitgekozen die ze wilden testen in de praktijk en daar is speedgate als winnaar
uitgekomen.
(“This Is Speedgate”, 2019)


De spelregels
Contact

Nikolaas Van Doninck

Beleids- en implementatiemanager

Sportinnovatiecampus