Techmove & Nxt level

Pilootsportkampen

Hello world

Sinds 2016 organiseren we tweejaarlijks pilootsportkampen in de Sportinnovatiecampus. In de Paasvakantie samen met vzw Basics (Techmove) en in de zomervakantie samen met Sport Vlaanderen Brugge (NXT Level). De sportkampen zijn dé proeftuin voor attractief sport- en beweegaanbod bij 6-12 jarigen.


De afgelopen jaren werd dan ook geëxperimenteerd met héél wat verschillende sport- en spelconcepten. Nieuwe en alternatieve sporten zoals Archery Tag, Freerunning, Slackline, Wackitball, Spikeball, Speedgate, You.Fo, Kanjam, Streetracket, etc. werden er geïntroduceerd.


Uiteraard kan ook interactieve technologie niet ontbreken. Zo wordt tijdens de pilootsportkampen o.a. praktijkonderzoek gedaan naar de beleving van exergame-toepassingen bij kinderen. Het eindproduct van praktijkintegratie is meestal een onderzoeksrapport, draaiboek of implementatiehandleiding voor sportlesgevers.

Vzw Basics (Techmove) en Sport Vlaanderen Brugge (NXT Level) zijn verantwoordelijk voor het beheer van de sportkampen. Vanuit de Sportinnovatiecampus voorziet Howest samen met sportstudenten de vernieuwende inhoud.


CONTACT

Nikolaas Van Doninck

Beleids- en Implementatiemanager SIC