Wat doen we

We experimenteren met, verkennen en stimuleren innovatie voor sport en bewegen

We ondersteunen werkveldpartners bij het innoveren. Onze voornaamste activiteiten liggen in het opzetten van experimentele ontwikkeltrajecten, het testen van nieuwe concepten en het systematisch verkennen van hoe we in de toekomst mensen kunnen (blijven) aanzetten tot sporten en bewegen.


We doen dit op vraag van en in samenwerking met het werkveld. Samen met studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen, maar ook met onderzoekers, projectmanagers en in-house experts.


Op ons inspiratieplatform bundelen we onze opgedane expertise en willen we zoveel mogelijk professionals uit de sector inspireren en informeren over innovatie voor sport en bewegen.

Innovatiedomeinen

Hoewel Sport Vlaanderen en Howest afzonderlijk op meerdere thema’s actief zijn, focust de samenwerking in de Sportinnovatiecampus hoofdzakelijk op vier kennis- en innovatiedomeinen.

Exergames

Het woord “exergame” is de samentrekking van exercising en games: de principes van een videogame (levels, scores, rankings, badges..) worden vertaald naar een beweegcontext, waar door integratie van gamification en fun heel wat nieuwe potentiële stimulansen voor beweging ontstaan.

Digital coaching

Het innovatiedomein “digital coaching” focust op digitale tools die het coachingsproces optimaliseren door het efficiënter, leuker en persoonlijker te maken. Dit kan aan de hand van videofeedback, apps en e-coaching, maar ook door het capteren en verwerken van waardevolle biometrische data via sensoren en wearables.

Active design

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om fysiek actief te zijn. Binnen het expertisedomein “active design” gaan we op zoek naar strategieën om te bouwen aan een fysieke omgeving die beweging vanzelfsprekend maakt.

New sports

Naast bekende, traditionele sport- en beweegvormen slagen ook andere, niet-technologische sport- en beweegconcepten erin om zeer diverse doelgroepen in beweging te brengen. Het innovatiedomein "nieuwe sporten" detecteert nieuwe kansrijke concepten en exploreert de vertaalmogelijkheden naar Vlaanderen.

Volg ons op social media